Přeskočit na obsah

vrácení zboží a reklamace

Podle občanského zákoníku můžete od kupní smlouvy pro internetový nákup odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. Pokud požadujete vrácení zboží po delší době než 14 dní tzn. 15 dní a více, nelze již vrátit zboží bez udání důvodu, řešíme to vždy po domluvě individuálním přístupem.

Podmínkou k úspěšnému přijetí vráceného zboží a vyplacení peněz zpátky na Váš účet je, že jste zakoupenou věc nijak nepoužívali a nevykazuje žádné viditelné opotřebení. V opačném případě jsme nuceni vrácenou částku ponížit dle stavu vráceného zboží.  Zboží, které vracíte neposílejte na pobočky blízkých Zásilkoven!  Zboží zaslané na Zásilkovnu nepřebíráme, vrátí se Vám zpět! Dle obchodních podmínek musí být zboží doručeno na naše prodejny. Děkujeme za pochopení.

1.    Právo odstoupit od smlouvy

1.1     Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2     Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

1.3       Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat: Martin Přikryl, sídlo: K Myslivně 234, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ: 61963496, DIČ: CZ7604285546, formou jednostranného právního jednání-například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo elektronickou poštou na email adresu: cyklosport1@seznam.cz. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

1.4     Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1      Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží .

2.2      Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.